הידעתם?

חלק גדול מהמקרים של סרטן צוואר הרחם הינו תוצאה של רשלנות רפואית!

יש לכם ספק?

צרו איתנו קשר


parallax background

סרטן צוואר הרחם - מספרים ונתונים

סרטן צוואר הרחם בעולם

500,000

כ-500,000 נשים ברחבי העולם מאובחנות עם סרטן צוואר הרחם מדי שנה, 85% מהן במדינות מתפתחות.

290,000

מדי שנה, כ-290,000 נשים בעולם נפטרות כתוצאה מסרטן צוואר הרחם.

סרטן צוואר הרחם בישראל


סרטן צוואר הרחם - נתונים כלליים


שיעור היארעות של סרטן צוואר הרחם

ממוקד וחודרני – גבוה יותר בקרב היהודיות לעומת הערביות.

גילוי

הגיל הממוצע בו מתגלה סרטן צוואר הרחם הוא סביב 50 שנה.

שכיחות סרטן צוואר הרחם

מהנמוכות בעולם, כ-240 נשים בשנה (לעומת כ-5,000 המאובחנות בסרטן שד).

גיל האבחנה הממוצע

של סרטן חודרני בצוואר הרחם עומד על 55 שנים בקרוב יהודיות ו-58 בקרב ערביות.

פטירה

בשנת 2012 נפטרו 76 נשים, ואילו בשנת 2014 נפטרו 95 נשים מסרטן חודרני של צוואר הרחם. גיל הפטירה הממוצע בשנת 2014: 66 יהודיות, 63 ערביות, 68 "אחרות".

הישרדות מהמחלה נמצאת במגמת עלייה

ההישרדות היחסית לחמש שנים מוגדרת כשיעור ההישרדות של חולות עם סרטן צוואר הרחם ביחס להישרדות באוכלוסייה הכללית, בהתאם לגיל, מין , באותה תקופה.

בשנת 2014 אובחנו בסרטן חודרני של צוואר הרחם 243 נשים

82% שהן 198 - יהודיות , 6% שהן 6 נשים - ערביות, 12% שהן 30 נשים שהוגדרו "אחרות" (נוצריות או ללא סיווג דת).

קיימים שני טווחי גיל

בהם מתגלים מרבית המקרים: 35-39, ו-60-64.

בשנת 2014, 900 נשים אובחנו עם סרטן ממוקד, קדם ממאיר (שלב 0)

83% שהן 745 נשים – יהודיות, 4% שהן 37 נשים – ערביות , ו-13% מתוכן שהן 118 נשים – "אחרות".